Historie veletrhu

1997 – 2014

Od roku 1997 do roku 2014 se konaly v okrese Děčín výstavy středních škol pod názvem Škola Děčín. Celkem se konalo již 18 ročníků. Místem konání byl převážně Společenský dům města Děčína – Střelnice. Výstavy se každoročně účastní zhruba 30 vystavovatelů a navštíví ji cca 1000 návštěvníků.

2015

V roce 2015 se organizační tým rozhodl rozšířit akci o účast firem a deklarovat vzájemnou spolupráci škol a firem na profesní přípravě žáků. Proto došlo k úpravě názvu akce na VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2015 – Cesta ke vzdělání a profesi.

2016

Jubilejní 20. ročník výstavy se uskutečnil tradičně v prosinci. Společná prezentace škol a firem se osvědčila, proto i v roce 2016 vystavovaly školy společně se zaměstnavateli.

2017

21. ročník veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2017 – Cesta ke vzdělání a profesi se tentokrát uskutečnil již v měsíci říjnu a probíhal pouze jeden výstavní den. Opět kromě středních škol vystavovali i významní zaměstnavatelé v regionu.

2018

Realizace veletrhu v měsíci říjnu se osvědčila – 22. ročník veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2018 – Cesta ke vzdělání a profesi se konal opět v tomto měsíci. Žáci tak měli šanci využít informace získané na veletrhu a navštívit dny otevřených dveří na středních školách již v podzimních termínech. Na veletrhu nechyběli významní zaměstnavatelé regionu. Poprvé vystavovala také vysoká škola – ČVUT, pracoviště Děčín. Veletrh navazoval na akci Živá knihovna povolání, která se konala ve stejném týdnu.

2019

23. ročník veletrhu se konal opět v říjnu. Mimo střední školy, vysoké školy ČVUT, pracoviště Děčín se veletrhu účastnili opět regionální zaměstnavatelé. Doprovodný program byl tentokrát umístěn do pasáže OC Pivovaru Děčín, mohli ho tak zhlédnout nejen návštěvníci veletrhu, ale i široká veřejnost. Pro žáky základních škol nechyběly tradiční soutěže o hodnotné ceny.

2020

Okolnosti vyvolané šířením covid-19 nás donutily zrušit 24. ročník veletrhu a přesunout vše do online prostředí. Tradiční vystavovatelé byli představeni v online katalogu.

2021

Veletrh se vrátil z online podoby zpět do OC Pivovar Děčín. Bez doprovodného programu a za přísných protiepidemických opatření se konal v měsíci říjnu. Pro žáky byla tradičně vyhlášena soutěž. Zájemci o informace ke studiu si mohli prolistovat katalog vystavovatelů a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.