JAKÝ BUDE LETOŠNÍ ROČNÍK?

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol pro školní rok 2024/2025. Je významným informačním zdrojem nejen pro samotné žáky a žákyně, ale i pro jejich rodiče.

 

Naším záměrem je nabídnout prezentaci širokého spektra oborů a škol, a to nejen z děčínského regionu. Každý zájemce o studium se na veletrhu dozví důležité informace a může porovnat veškeré možnosti, aby nakonec mohl vykročit svou vlastní cestou.

 

Své nezastupitelné místo mezi vystavovateli zaujímají také významní děčínští zaměstnavatelé. Nabídnou prezentaci klíčových profesí a možností konkrétního pracovního uplatnění v našem regionu. Napomáhají tak rozšířit povědomí žáků a žákyň o světě práce.

 

Pro ty, co již při volbě střední školy uvažují o následném studiu na vysoké škole, rádi představíme vysokou školu České vysoké učení technické s pracovištěm přímo v Děčíně. Pracoviště nabízí různé aktivity a programy již pro žáky a žákyně základních a středních škol v oblasti digitální gramotnosti, logiky, matematické gramotnosti a v oblasti polytechnických dovedností.

 

Kariérové poradkyně z Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Děčín vám na veletrhu pomohou při výběru vhodného povolání a zároveň jsou připraveny být vám oporou při výběru vhodného studijního oboru. U stánku Úřadu práce ČR získáte mnoho zajímavých odkazů, můžete využít testování v oblasti kariérového poradenství, případně si domluvit schůzku s kariérovou poradkyní. Můžete se těšit i na bývalé (LOŇSKÉ) DEVÁŤÁKY, kteří vám rádi předají své čerstvé zkušenosti z přijímacího řízení na střední školu a postřehy z nového školního prostředí.

 

Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem dovedností. Zároveň se VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 koná v Evropském týdnu odborných dovedností 2023. Velkým tématem je snaha o to, aby dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, tedy sladění aspirací a dovedností lidí s příležitostmi na trhu práce. Základem je a vždy bude získaná kvalifikace, základní a střední vzdělání, na které můžete navázat průběžně dalším vzděláváním v průběhu celého života. Vaše dosažené vzdělání a kvalifikace je hodnota, kterou vám již nikdo nevezme.

 

Evropský rok dovedností staví dovednosti do centra pozornosti. Na veletrhu si proto může každý vyzkoušet dovednosti potřebné pro studium jednotlivých oborů nebo dovednosti a pracovní činnosti pro uplatnění na trhu práce.

 

Tradiční doprovodnou akcí veletrhu je soutěž pro vycházející žáky o hodnotné ceny. Letos vyhlásil realizační tým soutěž na téma DOVEDNOSTI BUDOUCNOSTI.