Přípravy našeho veletrhu v plném proudu

V květnu byly zahájeny přípravy na Veletrh škola Děčín. Těšit se můžete jak na tradiční vystavovatele, tak na zajímavé nabídky vzdělávacích programů středních škol v našem regionu.