PROGRAM VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2019

 

Slavnostní zahájení za účasti vystavovatelů:

24. 10. 2019    od 8:30 hod

 

 

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2019 slavnostně zahájí pěvecký sbor Gymnázia Děčín.Pro veřejnost je veletrh otevřen:

24. 10. 2019     9:00 - 18:00 hod

 

 

 

Doprovodný program:

 

Bude probíhat v pasáži obchodního centra.