TVARNÁ SOUTĚŽ - MOJE CESTA KE VZDĚLÁNÍ A PROFESI

 

VYHODNOCENÍ


Během VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2016 bylo odevzdáno

celkem 470 hlasovacích lístků.

 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

 


 

Na dalších místech se umístily tyto obrázky:

  


Zvláštní ocenění odborné poroty

Porota se rozhodla ocenit nápad žáků ze ZŠ Markvartice, kteří ve svých obrázcích naznačili, že volba povolání není vždy jednoduchá a jednoznačná a že do přání žáků někdy prostupují spíše přání jejich rodičů ...


 

Věcné ceny za 1. - 3. místo,

zvláštní cenu poroty žákům ZŠ Markvartice

a sladké odměny za 4. - 10. místo

 

předá autorům vítězných prací


primátorka města Děčín Mgr. Marie Blažková

19. prosince 2016 v 9 hodin


v zasedací místnosti primátorky města

na Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí.

 

 

 

 

  

 

ORGANIZAČNÍ TÝM VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2016

vyhlašuje


výtvarnou soutěž pro žáky 9. ročníků na téma

 


 

MOJE CESTA KE VZDĚLÁNÍ A PROFESI 

 

Podmínky výtvarné soutěže:

Technika práce: libovolná (kresba, malba, grafika, koláž, kombinovaná technika)

Formát práce: formát A3

Na zadní stranu práce uveďte čitelně hůlkovým písmem: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ŠKOLA, TŘÍDA

 

Uzávěrka soutěže: 11. 11. 2016

Práce odevzdávejte do 11. listopadu 2016 výchovné poradkyni / výchovnému poradci na vaší základní škole. Tam si je odborná porota vyzvedne.

Zasedání odborné poroty proběhne 21. - 25. 11. 2016.

 

Porota vybere 30 nejzajímavějších prací, které budou následně vystaveny v Centru PIVOVAR Děčín v rámci veletrhu vzdělávání - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2016 ve dnech 6. a 7. prosince 2016.

Z těchto 30 prací vyberou účastníci veletrhu a veřejnost 3 nejlepší. Pro autory vítězných prací jsou připraveny hodnotné ceny.

 

Cena pro absolutního vítěze: TABLET

 

Vyhodnocení soutěže bude zveřejněno do 12. 12. 2016 na webu: www.skoladecin.cz.

Slavnostní předání cen proběhne v prosinci 2016 u primátorky města Mgr. Marie Blažkové.

 

Spolupracující organizace:

Členové realizačního týmu veletrhu

Centrum PIVOVAR Děčín a Pivovarská restaurace Kapitán

 

Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora je jedna práce. V případě zaslání soutěžní práce souhlasíte s medializací této práce. Zaslané práce se nevracejí.

 

Dotazy a informace:

Bc. Šárka Hlaváčová, Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, IPS

tel. 950 111 275, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript