HISTORIE

 

1997 - 2014

Od roku 1997 do roku 2014 se konaly v okrese Děčín výstavy středních škol pod názvem Škola Děčín. Celkem se konalo již 18 ročníků. Místem konání byl převážně Společenský dům města Děčína - Střelnice. Výstavy se každoročně účastní zhruba 30 vystavovatelů a navštíví ji cca 1000 návštěvníků.

 

2015

V roce 2015 se organizační tým rozhodl rozšířit akci o účast firem a deklarovat vzájemnou spolupráci škol a firem na profesní přípravě žáků. Proto došlo k úpravě názvu akce na VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2015 - Cesta ke vzdělání a profesi.

 

2016

Jubilejní 20. ročník výstavy se uskutečnil tradičně v prosinci. Společná prezentace škol a firem se osvědčila, proto i v roce 2016 vystavovaly školy společně se zaměstnavateli.  

2017

21. ročník veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2017 - Cesta ke vzdělání a profesi se tentokrát uskutečnil již v měsíci říjnu a probíhal pouze jeden výstavní den. Opět kromě středních škol vystavovali i významní zaměstnavatelé v regionu.

 

2018

Realizace veletrhu v měsíci říjnu se osvědčila - 22. ročník veletrhu ŠKOLA DĚČÍN 2018 - Cesta ke vzdělání a profesi se konal opět v tomto měsíci. Žáci tak měli šanci využít informace získané na veletrhu a navštívit dny otevřených dveří na středních školách již v podzimních termínech. Na veletrhu nechyběli významní zaměstnavatelé regionu. Poprvé vystavovala také vysoká škola - ČVUT, pracoviště Děčín. Veletrh navazoval na akci Živá knihovna povolání, která se konala ve stejném týdnu.