ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 2019

 

 

 

Termín a čas konání veletrhu:

 

 

Čtvrtek 24. října 2019 od 9:00 do 18:00 hodin (slavnostní zahájení v 8:30 hodin)

 

Místo konání veletrhu:

Obchodní centrum - Centrum PIVOVAR Děčín Sofijská 2/3, Děčín Letná.

 

Pořadatel:

Zástupci středních škol (EOA Děčín, SZŠ Děčín, VOŠ a SPŠ Děčín),

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Děčín,

Statutární město Děčín,

OHK Děčín.

 

Přihlášky:

Přihlášky zašlete na adresu: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Děčín, U Plovárny 1190/14 nebo e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 31. května 2019.

 

Příprava veletrhu:

Instalace expozic na přidělených plochách je možná:

dne 23. 10. 2019 od 14:00 h do 18:00 h a 24. 10. 2019 od 7:00 h do 8:15 h.

 

Vystavovatelé se před vlastní instalací musí zaregistrovat u pořadatele výstavy (zástupce VOŠ a SPŠ Děčín), od kterého převezmou výstavní plochu včetně technického vybavení. Přihlášením na veletrh vystavovatel souhlasí s tím, že zástupci, kteří budou na veletrhu přítomni, neopustí výstavní stánek dříve než před 18:00 hodinou.

 

Technické vybavení:

Vystavovatel bude mít k dispozici plochu cca 6 m2.

Každý stánek bude mít k dispozici jednu elektrickou přípojku o napětí 220 V. Rozvody uvnitř svého stánku si vystavovatel musí přinést a instalovat sám vlastními prodlužovacími kabely.

 

Základní vybavení stánku:

Stůl (160 x 80), lavice.

 

Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek je ve výši Kč 2 500,-.

Faktura přihlášeným školám a organizacím bude zaslána během měsíce května a června dle data obdržení přihlášky na veletrh.

 

Průběh veletrhu:

Slavnostní zahájení za účasti vystavovatelů 24. 10. 2019 v 8:30 h

Pro veřejnost je veletrh otevřen: 24. 10. 2019 09:00 - 18:00 h

Mimo otevírací dobu bude výstava zajištěna ostrahou.

 

Demontáž výstavy:

Výstavní expozice lze likvidovat po ukončení výstavy tj. 24. 10. 2019 po 18:00 do 20:00 hodiny.

Po ukončení likvidace expozice každý vystavovatel předá plochu pořadateli výstavy (zástupce VOŠ a SPŠ Děčín).

 

Služby:

Zdravotní službu zajišťuje Střední zdravotnická škola Děčín.

Občerstvení je možné v areálu Centra PIVOVAR Děčín.

Označení školy zajišťuje vystavovatel.

Parkování v areálu je možné zdarma na střeše Centra PIVOVAR Děčín. Příjezdová komunikace je z kruhového objezdu ulic Ruská, Sofijská a přímý vjezd je z ulice Slovanská.

 

Doprovodný program:

Máte-li zájem o prezentaci školy nebo organizace v rámci doprovodného programu veletrhu, uveďte svůj záměr v přihlášce a specifikujte v ní obsah a délku vystoupení. Uvítáme interaktivní vystoupení.

 

Katalog vystavovatelů:

Opět nabízíme vystavovatelům možnost uveřejnit příspěvek (cca A4) v Katalogu vystavovatelů. Zveřejnění příspěvku je zdarma. Katalog bude k dispozici v tištěné podobě a v elektronické podobě na www.skoladecin.cz. Příspěvek je nutné zaslat ve formátu PDF na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  do 31. 8. 2019.

 

 

Upozornění:

Žádáme vystavovatele, aby svoji expozici měli v provozu po celou dobu výstavy a likvidaci stánku zahájili až po skončení výstavy. Děkujeme.


Kontaktní osoba za organizátory:

Šárka Hlaváčová, ÚP ČR, KrP v Ústí nad Labem, KoP Děčín, U Plovárny 1190/14, 405 02 Děčín 1

tel.: 950 111 192, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript