ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

 

Atlas školství

www.atlasskolstvi.cz

 

Střední školy se sportovním zaměřením

Brožura SŠ se sportovním zaměřením pro školní rok 2021/2022 - zpracováno na základě celorepublikové spolupráce jednotlivých IPS ÚP ČR

 

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.infoabsolvent.cz

 

Česká školní inspekce

www.csicr.cz

 

Přijímací řízení

www.cermat.cz

 

Příprava na přijímací zkoušky

www.scio.cz

 

Příprava na přijímací zkoušky s Českou televizí

www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma

 

Praktický průvodce pro rodiče vycházejících žáků

Kam po devítce

 

Národní soustava povolání

www.nsp.cz

 

Národní soustava kvalifikací

www.narodnikvalifikace.cz

 

Lidé Česka - rozhovory o profesích

www.idnes.cz/zpravy/lide-ceska